Serveis

Espais3d posa a la seva disposició un equip de professionals per servir-li en totes les tasques requerides.
A més d’un Project Managment responsable de la correcta gestió del projecte. La nostra responsabilitat és
donar a conèixer al client els avenços i mantenir informat durant el procés d’execució.

Verificar i validar el projecte, aportant si fos el cas, les modificacions que consideri oportunes, d’acord amb el client i els professionals.

gestió d’obra

lighting
Design

productes d’il·luminació