Art Materia

Els alquimistes van ser un dels precursors dels científics d’avui, químics i físics.
El seu objectiu era comprendre i experimentar la matèria en la seva interrelació amb l’Esperit.

Buscaven la forma de superar els límits (aparents) del cos físic i potenciar-ho
a la seva màxima expressió.

exterior / interior

REVOC DE CALÇ

MICROMORTER

REVOC DE CALÇ

ESTUC DE CAOLIN

CALÇ EN PASTA

MICROMORTER